top of page

Hvem er vi?

Lidskjalv Blotlaug blev grundlagt i september 2003 i Sønderjylland.

I årenes løb har der deltaget mange forskellige asatroende i vores ritualer.

Til et normalt blot deltager der cirka 15-20 personer.

Vi har medlemmer rundt i det meste af Danmark.

Vores blotsted

 

Siden vi startede blotlauget har vi afholdt blot lige sydøst for Slevad bro.

Et lille stykke inde i skoven ligger der en udgravet gravhøj fra bronzealderen.

Jorden fra gravhøjen er blevet lagt som en vold rundt om hvor gravhøjen før lå.

Stencirklerne fra gravhøjen stikker op af jorden, så man kan tydeligt se cirklerne.

Vores gode

 

Vores gode har været asatroende i mange år.

Han har afholdt næsten alle blot i Lidskjalv Blotlaug, har viet mange lykkelige par, gennemført 2 ynglingeritualer 7 knæsætninger og adskillige fostbroderskaber.

Vores mindesten

 

Vores mindesten blev givet til os af en asatroende stenhugger fra Sønderborg.

Stenen er en norsk flodsten.

I venstre side er Madur runen som betyder menneske.

I midten er et vers fra Havámál:

Fæ dør frænder dør,

Også du skal dø,

Et jeg ved som aldrig dør,

Er dom over hver en død.

bottom of page